Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Promocje

PRZERWA URLOPOWA w sklepie

w terminie 27 luty - 6 marzec 2024r.

Wszystkie zamówienia złożone w tych dniach,

będą realizowane od 7 marca.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy :-)

REGULAMIN

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie ZeglarskieKlimaty.pl
którego włascicielem jest  INTELIVIO Magdalena Lewińska ul. Jarzębinowa 18, 80-126 Gdańsk. NIP 7421323419,  REGON 510879552.  Tel: 583500644, e-mail: info@intelivio.com

2. Korzystanie ze stron sklepu ZeglarskieKlimaty.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Sprzedaż odbywa się w formie umowy kupna - sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Umowa zawarta jest pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym ZeglarskieKlimaty.pl - zwanym dalej Sprzedającym.

4. Sklep internetowy ZeglarskieKlimaty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówień jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę INTELIVIO Magdalena Lewińska w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (RODO),  oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

6. Zamówienia realizowane są drogą mailową, poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu ZeglarskieKlimaty.pl. Klient chcący korzystać z pełnej funkcjonalności systemu sklepu internetowego obowiązany jest do dokonania rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system tego sklepu internetowego za pomocą identyfikatora ID i hasła.

7. W przypadku podania nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

8. Podstawą do złożenia i przyjęcia zamówienia do realizacji jest rejestracja w systemie sklepu ZeglarskieKlimaty.pl.

9. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego automatycznie przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z informacją o numerze zamówienia, zakupionym produkcie, formie płatności, adresie dostawy.

10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja większości zamówień następuje w ciągu 24h, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Przy jednostkowych zamówieniach, czas realizacji może się wydłużyć.

W okresach wzmożonych zakupów, jak np. święta, czas realizacji zamówień ulega wydłużeniu.

W pilnych przypadkach prosimy o kontakt ze sklepem, w celu przyspieszenia realizacji zamówienia :-)

Zamówienia z wysyłką kurierską DHL są nadawane codziennie, w dni robocze (poniedziałek - piątek).

Zamówienia realizowane poprzez Pocztę Polską - 3 razy w tygodniu (zwykle poniedziałek/ środa/ piątek).

W okresach wzmożonych zakupów, jak np. święta, przesyłki realizowane poprzez pocztę są nadawane każdy dzień tygodnia, poza niedzielą.

Zamówienia na towary PERSONALIZOWANE - czas realizacji 1-7 dni (zwykle jest to + 1/2 dni).

W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

Kupujący może również wyrazić chęć realizacji zamówienia w późniejszym terminie, niezbędnym do sprowadzenia produktu do sklepu.

11. W Sklepie ZeglarskieKlimaty.pl dostępne są następujące formy płatności:

- płatność przelewem na konto na podstawie faktury ProForma lub numeru zamówienia,

RACHUNEK BANKOWY:
BRE Bank S.A. OBD

74 1140 2017 0000 4702 1304 7416


W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać Numer faktury PROFORMA lub NUMER ZAMÓWIENIA, który znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Dla przelewów zagranicznych:

  • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK 
  • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:

    mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,
    Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

  • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

- płatność online przez system płatności Paynow

paynow

- płatność online przez system płatności PayU

payU

- za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, Masercard Electronic, Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

visa

UWAGA!!

Zamówienia na towary PERSONALIZOWANE muszą być opłacone z góry.

Nie wysyłamy za pobraniem.

Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy

pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

12. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej.

Kupujący określa sposób dostawy towaru.

Dostawa DHL - zwykle w 24 godziny, koszt 16zł

Dostawa Poczta Polska - zwykle 2-3 dni, koszt 9zł/ 15/ 17zł.

Modele jachtów, kubki, towary zawierające szklane elementy sugerujemy drogę dostawy firmą kurierską DHL - wszystkie przesyłki dodatkowo ubezpieczamy od uszkodzeń.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy skontaktować się z firmą kurierską DHL i zgłosić uszkodzenie przesyłki. Po otrzymaniu protokołu szkody sporządzonego przez kuriera, należy niezwłocznie przekazać go do naszej firmy (max. w przeciągu 7 dni).

Tylko z protokołem szkody możemy rozpocząć procedurę reklamacji w firmie kurierskiej DHL.

13. Ceny oferowanych produktów przedstawione na stronach internetowych sklepu są cenami zakupu zawierającymi podatek VAT.

Ceny są podane w złotych polskich.

14. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. WYMIANA TOWARU

Istnieje możliwość wymiany towaru na inny rozmiar (koszulka, bluza itp).

W takim przypadku należy dokonać zwrotu towaru do Sprzedawcy i złożyć zamówienie na nowy towar, w odpowiednim rozmiarze.

Inne towary prosimy o indywidualny kontakt ze Sprzedawcą przed wysyłką.

Ponowna wysyłka towaru do Kupującego wiąże się z dodatkową opłatą za przesyłkę.

16. Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania przyczyny i zobowiązuje się zwrócić koszty zakupu Kupującemu.

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

18. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

19. REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu uszkodzenia w trakcie transportu będą rozpatrywane w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Wady ukryte nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.


Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.
Reklamacje należy kierować na adres:


Intelivio, ul. Jarzębinowa 18, 80-126 Gdańsk

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni.

Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


21. Firma Intelivio nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym po dokonaniu rejestracji.

22. W przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie po upływie 7 dni roboczych od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane.

23. ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny.

Do każdego paragonu podłączony jest FORMULARZ ZWROTU TOWARU wraz ze szczegółową informacją odnośnie zwrotu towaru.

Warunkiem zwrotu jest zachowanie terminu 14 dni od dnia odebrania towaru, nienaruszony stan towaru i opakowania, wypełniony formularz zwrotu oraz oryginał dowodu zakupu.

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Przesyłki wysłane za pobraniem, nie zostaną odebrane. 

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Towary na zamówienia specjalne (personalizowane) nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

24. PRZESYŁKA GRATIS

Przy zakupach powyżej 300zł - przesyłka gratis.

Przy częściowym odstąpieniu od umowy (zwrot części towaru), gdy warunki gratisowej przesyłki nie są już spełnione - zwrot potrącany jest o koszty przesyłki.